Personal

Jeanette Jedbäck

Grundare, skolchef

Trafiklärare

Riskutbildning B del 1

Riskutbildning B del 2

E-post: info@lappen.nu

Vår vision


Vår vision är att få utforma morgondagens trafikanter till trygga och säkra bilförare. För att det ska vara möjligt krävs det pedagogik, engagemang men också glädje och humor. För oss är det viktigt att våra elever får en så kostnadseffektiv utbildning som möjligt. Det innebär att vi håller ett högt tempo där varje minut är värdefull och utnyttjas till fullo.

Vår styrka

Alla våra trafiklärare är utbildade på Stockholms trafiklärarutbildning. Det här innebär en trygghet för dig som kund. Vilken trafiklärare du än väljer att köra med, så kommer din utbildning alltid att följa samma pedagogiska upplägg. Våra trafiklärare har också ett stort intresse av att ständigt vidareutbilda sig och hålla sig uppdaterade. Därför kan du alltid känna dig säker på att du får den senaste kunskapen inom bland annat trafiksäkerhet, miljöriktig körning, riskmedvetenhet och självklart trafikregler.

Vår policy

Du är den viktigaste personen för oss! Därför känner vi ett absolut helhetsansvar. Din utbildning ska inte bara vara kostnadseffektiv utan vi utbildar för livet. För oss är det inte bara viktigt att du klarar en uppkörning, vi vill även säkerställa att du klarar dig skadefritt genom hela livet och blir en föredömlig fordonsförare.

Vår miljöpolicy

Vår filosofi är att vi inte har ärvt vår jord av våra föräldrar utan lånar den av våra barn. Vi vill därför entusiasmera dig att trots att du längtar efter friheten ett körkort ger och ibland vill känna möjligheten att lösa transportproblem med att köra bil istället för mer miljövänliga alternativ, så ska du veta hur du kan göra det med ett så litet klimatavtryck som möjligt. Vi gör det både genom att ge dig kunskap om vilket fordonsslag som lämpar sig bäst för vilken resa och färdighet att köra så energisnålt som möjligt oavsett val av drivmedel. Vi erbjuder även utbildning i klimatsmart körning för dig som redan har körkort. Vi ger kurser både i ren energibesparing s.k. EcoDriving och det kombinerade konceptet Safe&Eco som även ger fördjupade kunskaper i regelefterlevnad och trafiksäkerhetshöjande faktorer.

Forma oss!

Vi vill att varje utbildning ska vara individanpassad. Tillsammans lägger vi upp planen för din utbildning så att den ska passa just Dig. Det innebär naturligtvis att vi är lyhörda för dina önskemål och förutsättningar. Vi vet att ingen utbildning är den andra lik. Därför lägger vi stor vikt vid att du som elev får varje tillfälle till eftertanke, självvärdering och insikt. En körkortsutbildning SKA vara en ständigt föränderlig process och det är också det som gör varje utbildning unik.

Helhetskoncept

Vi finns vid din sida under hela din utbildningstid. Från första steget in på trafikskolan till sista minuten av din uppkörning. Vi ställer inga krav på dina förkunskaper om hur man tar ett körkort. Har du väl bestämt dig för att ta körkort så är det enda du behöver göra att besöka oss, så guidar vi dig steg för steg.

Vår körmeny

Vår erfarenhet har lärt oss att ingen utbildning är den andra lik. En sak har de dock gemensamt. Det krävs ofta mer än en lektion. Vi har därför skapat olika paketlösningar vars innehåll ska passa så många elever som möjligt. I vår körmeny ska det alltid finnas ett alternativ som passar just Dig.

Utbildningsmaterial

Hos oss hittar du alltid det senaste utgivna utbildningsmaterialet från STR. Det innebär bland annat att vi kan erbjuda: lättlästa teoriböcker, ljudböcker samt teoriböcker på annat språk än svenska. Till utbildningsmaterial räknar vi också tillbehör för privat övningskörning såsom extraspeglar och övningsskyltar. För våra inskrivna elever kan vi även erbjuda teorilektioner på vår webbaserade tjänst ”Elevcentralen”.

Betalningsvillkor

Samtliga våra paketlösningar gäller vid förskottsbetalning. En körlektion ska alltid vara betald innan lektionsstart.
Nacka trafikskola är numer en helt kontantfri verksamhet. Det innebär att vi inte tar emot kontanter. Betalning sker smidigast via vår E-handel direkt här på hemsidan. Alternativt kan du självklart betala med de vanligaste betalkorten direkt i vår reception.

Avtalsvillkor – Nacka Trafikskola (Globens Trafikpedagoger AB 556739-9604)

§1 Acceptera avtalsvillkor
Genom att skriva in dig på Nacka Trafikskola blir du kund och användare av våra tjänster och accepterar därmed dessa avtalsvillkor.

§2 Minderårig
Om du är under 18 år måste du enligt lag ha dina föräldrars eller annan förmyndares samtycke för att gå med på våra avtalsvillkor. Innan inskrivning kan ske måste du för trafikskolan kunna uppvisa ett skriftligt intyg undertecknat från dina vårdnadshavare/förmyndare

§3 Personligt konto via Elevcentralen
Ditt konto är personligt. Inloggning och lösenord skall användas av dig. Du har själv ansvar för att skydda detta.
Nacka Trafikskola är inte ansvariga för eventuell skada som uppstått om någon annan utomstående loggar in och använder ditt konto. Som kund har du tillgång till Elevcentralen och dess tjänster under hela din utbildning. För AM-utbildning tillhandahåller vi teorifrågorna på elevcentralen under 3 veckor från godkänd och rapporterad körning i trafik.
Nacka Trafikskola förbehåller sig rätten att stänga av kontot vid missbruk av tjänsten.

§4 Dina personuppgifter
Dessa är de du lämnat till oss och valt att uppge. Dina personuppgifter skyddas av PUL. Vi kommer aldrig föra dina personuppgifter vidare till tredje part. All data hanteras på en säker server som sköts och hanteras av STR Service AB i Landskrona.
Var noga med att alltid informera oss om du byter adress, telefonnummer och e-post för vår kontakt med er (Elevens ansvar).

§5 Priser och Betalning och ev. återbetalning
Aktuella priser hittar du på vår webbplats. Priserna kan komma att ändras under utbildningens gång. Vi förbehåller oss rätten att när så vi önskar, höja våra priser.
För att kunna tillgodoräkna sig rabatterna i våra paket krävs förskottsbetalning. Priserna i ett paket gäller i ett (1) år från betalningsdatum och berörs då ej av eventuella prisändringar. Avseende vårat 30-lektionspaket och “All-inclusivepaket” gäller en 6 månadersgräns. OBS! Ingen återbetalning gäller. I övriga paket gäller: återbetalning till elevs bankkonto mot ett avdrag på 10% av innestående saldo och att eleven varit inaktiv i minst 3 månader.
Vi tar emot betalningar via, bankkort och via vår E-handel. Vi tar inte emot kontanter. OBS! För återbetalning av mopedutbildning görs bara återbetalning för de moment eleven inte utnyttjat. Återbetalning för böcker sker inte.

§6 Fakturering

Vi kan vid enstaka tillfällen fakturera en elev. Detta sker enligt överenskommelse med receptionist på Nacka Trafikskola
Det är upp till kunden, att informera om förändrade adressuppgifter. Avgifter som tillkommer pga. felaktiga adressuppgifter debiteras kunden. Betalningsvillkoren är 10 dagar.En faktureringsvgift på 40:- tillkommer på varje faktura

§7 Avbokningsregler

För avbokningar som sker efter kl. 13.00 dagen innan körlektionen/mopedutbildning/annan utbildning debiteras du full avgift, om du inte kan visa upp ett läkarintyg som visar att du pga sjukdom inte kunnat infinna dig till lektionen. Körlektioner måndagar måste bokas av senast fredag på www.elevcentralen.se.Eller på info@lappen.nu samt under kontorstid vardagar på telefon 08-718 01 02. Nacka Trafikskola förbehåller sig rätten att avboka elev så långt fram som till lektionsstart. Nacka Trafikskola förbehåller sig rätten att avboka/omboka eventuella förarprov/teoriprov om vi anser att elevens kunskaper senast 24 timmar timmar innan ett teoriprov, inte anses tillräckliga för ett godkänt körprov. Vi utför en utbildningskontroll på de elever som önskar boka ett sammanhållet förarprov genom Nacka Trafikskola. Om utbildningskontrollen inte är godkänd kommer lärare att rekommendera och med eleven boka, tillbörligt antal lektioner, för att på så sätt försöka uppnå ett godkänt körprov. Dessa lektioner är ombokningsbara via reception och kan ej avbokas via Elevcentralen. För mopedutbildningen gäller samma avbokningsregler. För ett sent avbokat mopedmoment tillkommer en kostnad på 990:- per moment. Vi förbehåller oss rätten att ställa in delar eller hel mopedutbildning. Eventuellt inbetald avgift betalas då tillbaka i sin helhet (gäller ej redan utförda moment eller återbetalning för erhållen kurslitteratur)

§8 Alkolåsanvändning
Nacka Trafikskola använder ett alkotest i receptionen, för att säkerställa elevens nykterhet innan lektion. Kunden måste vid varje körlektion göra ett godkänt utandningsprov. Vid ej godkänt utandningsprov genomförs ej körlektionen, men debiteras kunden. Utandningsprov används även för AM-elever vid körgård och körning i trafik. Omyndig elev måste ha målsmans tillstånd/underskrift innan detta utförs.

§9 Upphovsrätt och nyttjanderätt
Allt material är skyddat av lagen om upphovsrätt.

§10 Friskrivning från ansvar
Nacka Trafikskola tar inte ansvar för avgifter som kan tillkomma vid påminnelse eller inkassokrav om kunden ej uppgett rätt adress, telefonnummer eller uppdaterat oss med rätt uppgifter.

§11 Ändringar av dessa Avtalsvillkor
Avtalsvillkoren kan komma att ändras under körkortsutbildningen. Då kommer detta att aviseras på elevcentralen.
Ett godkännande av avtalsvillkoren via elevcentralen, anses att kunden accepterat avtalet.

§12 Vid eventuell tvist
Nacka Trafikskola AB kommer göra allt för att du som kund skall bli nöjd. Skulle vi misslyckas med detta skall du som kund i första hand vända sig till Jeanette Jedbäck Hindenburg eller Malin Pettersson på Nacka Trafikskola
I annat fall skall du som kund vända dig till STR:s Reklamationsnämnd (www.str.se)

Avslutningsvis

För din trygghet och säkerhet är Nacka trafikskola givetvis ansluten till STR (Sveriges trafikskolors riksförbund). Vi följer självklart STR:s policy gällande reklamation, avbokning och återbetalning. Bokad körlektion måste avbokas senast kl.13.00 dagen innan lektionstillfället annars blir den automatiskt debiterad i vårt system.

För mer detaljerad information vänligen besök www.str.se

Varmt välkommen till oss!

Jeanette Jedbäck Hindenburg med personal.