Integritetspolicy

Varför sparar vi personuppgifter?

För att kunna ge dig de tjänster vi erbjuder på bästa sätt behöver vi samla in vissa uppgifter om dig.
Vårt bolagsnamn är:
Globens Trafikpedagoger AB med organisationsnummer 556739-9604 men nedan kallat Nacka Trafikskola med hemsida www.lappen.nu

 • Vi använder oss av ? sorters cookies på www.lappen.nu. Dessa medför att vi kan rikta information och erbjudanden via Google och Facebook till alla som besökt vår hemsida.
 • När du registrerar dig hos oss på Nacka Trafikskola och sedan vill använda dig av vår elevplattform – Elevcentralen.se – anger du ditt namn, telefonnummer, email-adress och personnummer.
 • Gör du köp av lektionspaket eller kurser via vår e-handel anger du dessutom dina betalningsuppgifter som sparas i vårt bokningssystem som STR – Sveriges Trafikutbildares Riksförbund – tillhandahåller oss (www.str.se).
 • Vi sparar även bokningsdetaljer som rör ditt köp, så som typ av service, tid, plats och lärare.
 • Köper du en mopedkurs kommer vi dessutom spara uppgifter om målsman samt faktureringsuppgifter. Dessa krävs då eleven är under 18 år.
 • Efter genomförda körlektioner sparar vi dina resultat och feedback från läraren.
 • Om du via hemsidan kommunicerar med oss sparas din dialog i c:a 12 månader. Vi avser inte spara information om dig som inte är av vikt för vår affärsrelation.

Vilka 3:e partslösningar använder vi för hantering av personuppgifter?

 • Vi använder uteslutande säkra och marknadsledande 3:e partslösningar för att spara våra kunddata. De personuppgifter som hanteras med hjälp av 3:e partslösningar är;
  • Generella personuppgifter, utbildningskort, teoristatus – aSTRa (www.str.se)
  • Bokningsuppgifter – aSTRa (www.str.se)
  • Analys av besökare/användare på hemsida – Adwise Media AB
  • Betalningshistorik – DIBS + aSTRa
  • Mopedkunder – aSTRa (www.str.se)
  • Fakturauppgifter för Bil/Moped – Billecta
  • För provbokning – Trafikverket (www.trafikverket.se) och Transportstyrelsen (www.transportstyrelsen.se)
  • E-post inkommer till oss via e-postklienten Mozilla Thunderbird
 • När vi använder en 3:e partslösning är vi på Nacka Trafikskola fortsatt ansvariga mot dig för den behandling av dina personuppgifter som denna tredje part utför åt oss. Vi avser alltid att med alla mått som vi rimligen kan vidta säkerställa att den part som får ta del av dina uppgifter tillämpar samma höga säkerhetsregler som vi själva gör när vi hanterar personuppgifter och att de alltid följer tillämpliga lagar och regler.
 • Personuppgifter kan komma att hanteras, lagras och överföras till tredje part endast i den omfattning som vi beskriver här och kommer alltså inte ske utan din kännedom.

Varför sparar vi personuppgifter?

 • Vi spara dina personuppgifter först och främst för att kunna fullfölja vårt gemensamma affärsförhållande och för att vi ska kunna leverera en så smidig service som möjligt till dig – inklusive att erbjuda bokningar, teoriresultat och lärarfeedback direkt till dig i din telefon.
 • Vi sparar personuppgifter även för att möta de lagkrav som vi lyder under som registrerad trafikskola, där vi på begäran av transportstyrelsen måste kunna visa dokumentation över samtliga utbildningsmoment i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet. Personuppgifter sparas även, för den i bolaget viktiga och lagstadgade redovisningsskyldighet, som vi har till Skatteverket (moms och övriga skatter)
 • Ditt telefonnummer sparar vi för att. Detta möjliggör att vi kan skicka bokningsbekräftelser och påminnelser på SMS. Genom att spara din e-postadress kan vi även skicka bokningsbekräftelser och påminnelser via mail.
 • Transaktionsdata och historik på bokningar behöver vi för att tillgodose lagkraven på redovisning samt möjlighet till eventuella återbetalningar/reklamationer sparas även transaktionsdata kopplat till dig som individ.
 • Cookies sparar vi – om du inte motsätter dig detta – för att kunna erbjuda våra besökare och användare så relevanta erbjudanden och information om våra produkter och service som möjligt.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?

Vår policy är att spara så lite information om våra kunder som möjligt under så kort tid som möjligt.

 • Det innebär att vi som huvudregel sparar personuppgifter som vi behöver för vår inbördes affärsrelation under en period av 1 år efter att du upphört att vara kund hos oss.
 • Personuppgifter som skattemyndigheten och transportstyrelsen kräver att vi ska kunna redovisa sparas under en period av 7 år respektive 5 år.

Vilka rättigheter har du gentemot oss?

 • Du har rätt till tydlig och transparent information om varför och hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter.
 • Du har rätt att på förfrågan få tillgång, d.v.s. ett registerutdrag, på alla dina personuppgifter som vi sparar.
 • Du har rätt till rättelse, d.v.s. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade om du hör av dig till oss och ber om detta.
 • Du har rätt till radering, d.v.s. att få dina personuppgifter borttagna. Dock gäller inte detta de personuppgifter vi måste ha kvar för att uppfylla våra lagkrav eller för att fullfölja vårt affärsavtal vad gäller de tjänster hos oss som du valt att använda dig av.
 • Du har rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, exempelvis om du hör av dig till oss och invänder mot att en viss uppgift vi har om dig inte stämmer.
 • Du har rätt till dataportabilitet, d.v.s. att kräva att personuppgifter flyttas från oss såsom personuppgiftsansvariga till annan part.
 • Du har rätt att klaga – du har alltid rätt att vända sig till Datainspektionen och klaga om du anser att du inte blivit riktigt behandlad av oss.

För din säkerhet kommer vi be dig att legitimera dig för att kunna utnyttja dessa rättigheter så att vi på så sätt säkerställer att vi inte ger information om dig till någon annan och att ändringarna som görs avser dig och ingen annan.

Vad är en Cookie och varför använder vi dem?

En cookie är en liten textfil som, när du är inne på vår hemsida, sparas ned på din dator för att, bland annat, kunna göra så att vissa egenskaper på hemsidan fungerar för dig. En del cookies, men inte alla, kan anses vara personuppgifter, t.ex. kan en IP adress anses vara en personuppgift om den går att knyta till just dig som användare av den specifika adressen. I så fall har du de rättigheter vi beskrivit för dig ovan även vad gäller hur vi samlar in och hanterar dessa cookies.

Cookies kan användas i olika syften och vi använder dem för att analysera vad våra besökare är intresserad av samt för att kunna skapa relevanta erbjudanden baserat på det. Cookies är därför bra för oss som informationskälla när vi vill utveckla hemsidan och de internetbaserade tjänster vi erbjuder dig.

Vi använder två typer att cookies. Facebook och Google cookies. Båda används för att förstå vad du som besökare är intresserad av samt skapa relevanta erbjudanden baserat på det via Facebook resp Google annonser. Våra cookies raderas automatiskt efter 3 månader. Vi delar inte med oss av den information vi får till 3:e part

Om man inte vill ha cookies?

Du kan själv välja i dina inställningar på datorn om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan även välja att bli varnad varje gång en cookie dyker upp. Tänk på att detta kan påverka hur bra en hemsida fungerar för dig.

Vad gäller cookies som 3:e part använder, t.ex. Facebook eller andra sociala medier, där vi kan dyka upp, har vi inte kontroll över dessa. Om du har frågor eller funderingar kring vad för cookies det kan vara fråga om och hur informationen lagras ber vi dig därför läsa deras privacy och cookie policy eller kontakta dem direkt.